חשבוניות מס- הולכים על פי החוק
כל עסק המכבד את עצמו ונחשב עוסק מורשה, מוציא חשבוניות מס. חשבונית מס היא חשבוני, אותה בעל העסק מנפיק לאותו אדם שקיבל ממנו את השירות, לא משנה מאיזה סוג. מי שמחוייב לתת חשבונית מס הוא מי שקיבל את השירות מבעל העסק. רק עוסק מורשה חייב לתת חשבוניות מס, ואם אתה מוגדר עוסק פטור אינך נותן חשבונית מס ללקוחות שלך, והסיבה לכך היא כיוון שעוסק פטור כשמו כן הוא- פטור מתשלום מע"מ מהכנסותיו. במילים אחרות,הוא אינו משלם מס ולכן אינו צריך להוציא חשבונית מס לאף אחד מכלל לקוחותיו.

ההבדל בין עוסק פטור לעוסק מורשה הוא שעוסק מורשה הוא עוסק אשר הכנסותיו במהלך שנה אחת יותר גבוהות מסכום מסויים אשר קבעו אותו בחוק. אם העסק מרוויח מעל סכום מסויים שנקבע, יש צורך בהגדרת העסק כעוסק מורשה ולכן הוא חייב בתשלום מע"מ למדינה. כאשר עוסק מורשה מבצע עסקה כלשהי עם לקוחותיו, יש צורך שהוא יוצא על העסקה הזאת חשבונית מס וייתן אותה ללקוח. אם עסק כלשהו הוא עוסק מורשה או עוסק פטור הוא צריך לדווח על כל הכנסותיו במהלך השנה ולתעד זאת באופן מסודר וברור.
עוסק פטור הוא עסק יותר קטן וסכום וההכנסות שלו במהלך השנה לא עולה על הסכום הקבוע בחוק. הוא אינו מוציא חשבונית מס ללקוחות שלו, אלא קבלה רגילה שאינה קשורה למע"מ, מן הסתם הוא גם אינו צריך לקחת מע"מ מלקוחותיו כיוון שהוא עצמו לא משלם מס למדינה. חשבונית מס היא דבר שמחוייב על פי החוק במידה וחשבוניות המס לא מונפקות על פי החוק, זוהי עבירה על החוק. בכל מקרה, כל אדם המחליט לפתוח עסק חייב להכיר את החוק ולפעול בהתאם אליו, זאת כיוון שלעיתים החוק מורכב ויש צורך להכיר אותו על בוריו.
בכל מקרה של הקמת עוסק מורשה, יש צורך להכיר היטב את החוק בנוגע לסידור ורישום החשבונות ורצוי לשכור לכך אדם ממוקצע בנושא, אם אינכם יודעים לעשות זאת. בכל מקרה חשוב לזכור כי הוצאת חשבוניות מס היא חלק בלתי נפרד מתפקוד של עוסק מורשה.קישורים
אודות

אודותינו


תמיכה

פנייה לתמיכה טכנית


צור קשר

mybooks-google+mybooks-twittermybooks-facebook

2014 Mybusiness. All rights reserved