האם הפקת חשבוניות באינטרנט מתאימה לחברה בע"מ?

חברה בע"מ היא צורת התאגדות המאפשרת לבעלי החברה ליהנות מהגנה משפטית מובנית במקרים בהם תוצאות הפעילות של החברה גורמות נזק כלשהו בניגוד לחוק. התאגדות בצורת חברה בע"מ למעשה יוצרת ישות משפטית חדשה ונפרדת מבעלי החברה עצמם. כדי לוודא שבעלי החברה אינם מנצלים את ההפרדה הזאת לרעה, החוק מגדיר שורה של כללים ותקנות החלים על חברה בע"מ ואינם חלים על עוסק מורשה למשל, וזאת על מנת להגביר את יכולת הפיקוח על פעילות החברה. בין תקנות אלה אפשר למצוא גם תקנות חשבונאיות המגדירות צורות ושיטות דיווח המאפשרות פיקוח יעיל יותר על ההתנהלות הכספית של החברה. כך למשל, על חברה בע"מ לבצע הנהלת חשבונות כפולה, קרי הנהלת חשבונות שצריכה למצוא התאמה מושלמת בין העסקאות המדווחות על ידי החברה, ובין התנועות בחשבון הבנק של החברה.

זה קל יותר, וזה בסדר

בדיוק מהסיבה הזאת, חברה בע"מ עשויה לחשוב ששירות כמו הפקת חשבוניות באינטרנט הוא שירות שאינו מתאים לה, מאחר והוא הופך את החיים לקלים מדי, מעין אנטיתזה לניסיון של המחוקק להחמיר עם הפיקוח על התנהלות החברה. אבל כשחושבים על זה לעומק, אין בכך שום פגם, ולמעשה גם כאשר מבצעים הפקת חשבוניות באינטרנט, ישנו מעקב מלא, לבטח טוב יותר ממעקב ידני, אחרי דיווחי החברה על עסקאותיה. על כן, שירות זה של הפקת חשבוניות באמצעות האינטרנט, הוא שירות שמתאים גם לחברה בע"מ, ולמעשה לכל עסק בכל צורת התאגדות שהיא, בין אם מדובר בעוסק זעיר או מורשה, ובין אם מדובר בחברה בע"מ, שותפות, מלכ"ר וכדומה.

אפשרות ליישום פלטפורמות נרחבות ומקיפות יותר

רבות מהחברות בע"מ מנהלות היקפי פעילות עסקית הדורשת מהם עוד שורה של פעולות חשבונאיות מעבר להפקת חשבוניות מס, ולכן חברות אלה בוחרות בפלטפורמות נרחבות יותר המאפשרות להן גם להפיק דו"חות, להפיק תעודות משלוח ולבצע ניתוח על נתוני המכירות וההוצאות של החברה. במקרה כזה, אפשר להרחיב את השירות הבסיסי של הפקת חשבוניות באינטרנט, וליישם פלטפורמה רחבה יותר המספקת מענה על כל צרכיה של החברה, וגם את זה אפשר לעשות באמצעות האינטרנט.
קישורים
אודות

אודותינו


תמיכה

פנייה לתמיכה טכנית


צור קשר

mybooks-google+mybooks-twittermybooks-facebook

2014 Mybusiness. All rights reserved