הנהלת חשבונות באינטרנט לחברה בע"מ 


חברה בע"מ היא צורת התאגדות בעלת השלכות משפטיות נרחבות המיועדות, בין היתר, להגן על בעלי החברה מפני סיכונים שונים המתלווים לניהול החברה. יחד עם זאת, מאחר וניתנת מעין הגנה בסיסית מפני סיכונים אלה, דורשת המדינה מאותן חברות לנהל את חשבונותיהן בצורה שקופה יותר, ובכפוף לבקרה קפדנית יותר. בקרה זאת מתבטאת למשל, בחובה של חברות בע"מ לנהל את חשבונותיהן באמצעות אנשי מקצוע בלבד, ולבצע השוואה ותיאום קבועים בין ההכנסות וההוצאות המדווחות על ידי החברה, ובין התנועות בחשבון הבנק שלה. חברות בע"מ, גם אם הוקמו על ידי אדם בודד, אינן יכולות לנהל את חשבונותיהן באופן עצמאי, ועל פי החוק, חייב ניהול החשבונות להתנהל על ידי אנשי מקצוע המתמחים בתחום של הנהלת חשבונות.

חשבוניות ודו"חות בפורמט דיגיטלי

הנהלת חשבונות באינטרנט לחברה בע"מ פועלת בדיוק כפי שפועל השירות עבור בתי עסק המאוגדים בצורות שונות מזו. החברה צריכה לאסוף את כל החשבוניות שיש בידיה, הן חשבוניות שהיא הפיקה בעצמה עבור הכנסות, והן חשבוניות שהיא קיבלה לידה בעבור הוצאותיה, ובנוסף צריכה לכלול נתונים מחשבון העו"ש של החשבון לרבות דו"חות של כרטיסי אשראי תקופתיים. כיום, בעידן האינטרנט, אפשר לקבל את מרבית המסמכים האלה בפורמט דיגיטלי. כך למשל, אפשר להוריד למחשב את נתוני הבנק מחשבון הבנק באינטרנט, וכך גם לגבי דו"ח התנועות בכרטיס האשראי. גם בתחום החשבוניות, מרבית החברות מפיקות חשבוניות באמצעות תוכנות דיגיטליות על גבי המחשב, והן גם יכולות לדרוש מספקים ושותפים שלהן חשבוניות בפורמט דיגיטלי.

משלוח מרוכז אל מנהל החשבונות

את כל החשבוניות האלה יכולה החברה לרכז על גבי המחשב, ולשלוח במרוכז אל מנהלי החשבונות שלה במסגרת שירות של הנהלת חשבונות באינטרנט. מנהלי החשבונות יקלטו את כל החומרים ויבצעו את ניהול החשבונות הנדרש, ובהתאם לכך יפיקו דו"חות מפורטים המפרטים את סך ההכנסות של החברה באותה תקופה, סך ההוצאות, סך הרווחים וסך המיסים שעל החברה לשלם, הן בהיבט של מס הכנסה והן בהיבט של מס ערך מוסף. במרבית המקרים, מנהלי החשבונות הם אלה שגם יבצעו את התשלום על בסיס יפוי כוח של החברה.
קישורים
אודות

אודותינו


תמיכה

פנייה לתמיכה טכנית


צור קשר

mybooks-google+mybooks-twittermybooks-facebook

2014 Mybusiness. All rights reserved