האם תוכנה לניהול עסק חינם מוכרת על ידי רשות המיסים?


רשות המיסים בישראל היא רשות מתקדמת למדי מבחינה טכנולוגית, ובעלת נטייה לאשר העבר פעילויות רבות אל עולם המחשוב. הסיבה לכך טמונה בראש ובראשונה בכך שהמחשב מאפשר עבודה הרבה יותר מסודרת מעבודה ידנית, וכן הוא מקל על עבודת החשבונאות, מה שמעודד את בעלי העסקים לעבוד בצורה יותר מסודרת, וזה בתורו מאפשר לרשות המיסים לעקוב בצורה טובה ויסודית יותר אחר הנתונים המעניינים אותה לצורך קביעת היקף המס שעליה לגבות.


האחריות לבדיקת רישוי התוכנה היא על בעל העסק


בהתאם לכך, כבר לפני שנים רבות אישרה רשות המיסים את כניסתן של תוכנות רבות לניהול חשבונות ועסק, כל עוד אלו עומדות בתנאים שהוגדרו על ידי הרשות. תנאים אלה נועדו להבטיח שהמשתמש בתוכנה לא יוכל לבצע מניפולציות תוכנה על מנת "לסדר" את הנתונים החשבונאיים כרצונו. תוכנה לניהול עסק חינם היא תוכנה העומדת בכל דרישות רשות המיסים, ולכן מוכרת על ידי לצורך ניהול עסק. כבעלי עסק האחריות על שימוש בתוכנה היא עליכם, ובמידה ותעשו שימוש בתוכנה בלתי מורשית, תצטרכו אתם לתת דין וחשבון לרשות המיסים, בלי שום קשר ליצרני ומפיצי התוכנה. על כן, בכל מקרה שבו אתם עושים שימוש בשירות של תוכנה לניהול עסק חינם, אתם רוצים לוודא שהתוכנה נושאת אישור תקף ועדכני של רשות המיסים.


עמידת התוכנה בכללים מוגדרים של רשות המיסים


תוכנה לניהול עסק חינם מאפשרת לעשות מגוון רחב של פעולות חשבונאיות המהוות חלק בלתי נפרד ויום יומי של ניהול העסק. חלק מן הפעולות הן פעולות חשבונאיות שעליהן להתבצע על פי הגדרות מדוייקות של רשות המיסים, וחלק אחר הן תוספות שנועדו לשרת את בעל העסק ללא קשר לכללי החשבונאות הנדרשים על ידי רשות המיסים, לכן מומלץ לבחור בתוכנה להנהלת חשבונות מאושרת כדין. מבחינת רשות המיסים ישנם מספר כללים שהתוכנה צריכה לעמוד בהם, כמו למשל אי מתן היכולת למשתמש לשנות סכומי חשבונית שהוזנו ונקלטו במערכת. במקרה כזה, צריך בעל העסק להוציא חשבונית זיכוי כנגד החשבונית השגויה שהונפקה. תוכנה העומדת בתנאים של רשות המיסים חייבת לעבוד בצורה זו, ואם התוכנה שלכם מאפשרת לכם לשנות מספרים כאוות נפשכם, היא כנראה אינה מורשית.

קישורים
אודות

אודותינו


תמיכה

פנייה לתמיכה טכנית


צור קשר

mybooks-google+mybooks-twittermybooks-facebook

2014 Mybusiness. All rights reserved